คู่มือการใช้งาน WILLEM's EPROM Programmer (Thai language)การใช้งานบอร์ด EPROM ,EEPROM,FLASH,PIC,Programmer

 • ก่อนจะใส่ IC ที่จะโปรแกรมลงไป ให้รันโปรแกรมก่อนโดยโปรแกรมจะทำการตัด Vdd และ Vpp ที่จ่ายให้ EPROM ในตัวโปรแกรมจะมีเมนูให้เลือกพอร์ตที่จะติดต่อโดยโปรแกรมบน
  DOS เลือกที่เมนู Option โปรแกรมบน win9x อยู่ในหน้าต่างด้านซ้ายล่าง (ควรเซ็ต printerใน Bios ให้ทำงานใน mode
  SPP , EPP
  หรีอ ECP+EPP
  ในเมนูจะมีคำสั่ง ในการตรวจสอบว่าบอร์ดที่อยู่หรือไม่ บน windows จะอยู่ในเมนู Help


  DOS
  WIN9x

 • ให้เลือกเบอร์ IC ที่ต้องการโปรแกรม DOS เลือกจาก menu device ,windows เลือกจาก DEVICE

  DOS
  win 9x
  DOS
  windows 9x
   
  DOS
   


  DOS
  WIN9x
 • โดยมีการทำงานดังนี้
  Read Chip อ่านข้อมูลจากตัว IC
  Program/TestRAM ทำการเขียนข้อมูลลงในตัว IC
  Compare/Verify ทำการเปรียบเทียบข้อมูลในตัว IC กับข้อมูลใน buffer
  Erase 28/29/49/89/90/PIC ทำการลบข้อมูลบนตัว IC (ถ้าเป็น 27C ต้องลบด้วยแสง UV)
  CheckEmpty ตรวจสอบว่าตัว IC ได้ทำการลบข้อมูลหมดหรือยัง (0xFF) หรือมีข้อมูลอยู่หรือไม่
  Get ID 28/29/49/89/90/PIC

  เป็นการอ่านค่า ID code จาก CHIPS โดยในบาง device เมื่ออ่านค่า
  แล้วจะมีการเซ็ตพารามิเตอร์ต่างๆ โดยอัตโนมัติให้กับ CHIPS ที่จะโปรแกรม

  Boot Block Lockout

  ป้องกันการเขียนข้อมูลทับในส่วนที่ป้องกันไว้และไม่สามารถลบข้อมูล
  ออกด้วยคำสั่ง Erase ถ้าจะใช้ต้องแน่ใจว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
  ข้อมูลในส่วนนั่นอีกในภายหลัง

  Lock Modes 89C

  Mode 1 ไม่มีการป้องกัน
  Mode 2 ป้องกันการใช้คำสั่ง MOVC จากหน่วยความจำภายนอกเข้าไปอ่านโปรแกรมภายใน Chip
  ไม่ได้ป้องกันการ Verify โดยเครื่องโปรแกรมได้
  Mode 3 เหมือน mode 2 และ ป้องการการ verify
  Mode 4 เหมือน mode 3 และ ป้องการทำงานกับหน่วยความจำโปรแกรมภายนอก Chip ด้วย

  ClearBuffer (0xFF) ทำการลบข้อมูล buffer = 0xFF
  CheckSumBuffer คำนวณค่า CheckSum ใน buffer

  ในการโปรแกรม PIC จะต้องมีการเซ็ตค่าเพิ่มดังรูป

  DOS
  WIN 9x

  หมายเหตุ ในการโปรแกรม FLASH memory Menu 29Cxxx
  ในบางเครื่องไม่สามารถโปรแกรม chip ได้สำเร็จ เมื่อรันอยู่ภายใต้ DOS sectionl ของ win9x
  อาจเป็นเพราะว่าในเครื่องในรันโปรแกรม พวก CPUidle ,CPUcool ให้ปิดโปรแกรมพวกนี้เสียก่อน
  ที่จะใช้งานในการโปรแกรม FLASH memory แบบ sector(page) programming
  หรือถ้าทำแล้วก็ยังไม่สามารถโปรแกรมได้ ก็ให้ออกจาก windows มารันใน mode DOS โดยเลือก
  Shutdown แบบ Restart in MS-DOS mode ก็จะสามารถใช้ได้อย่างไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

  การ Program Data ( EPROM,EEPROM,FLASH,PIC )

  การ Read Data ( EPROM,EEPROM,FLASH,PIC )

   1. เลือกเบอร์ที่จะอ่านข้อมูล (Menu Device)
   2. Setting DIP SW (ดูจาก window STATUS)
   3. ใส่ไอซีลงไปใน ZIF Socket or DIP socket
   4. ทำการอ่านข้อมูล (Menu Action -> Read)
   5. จัดเก็บข้อมูล โดยสามารถเก็บได้ 2 แบบ binary(.bin),Intel hex (.hex) (Menu File ->Save xxx)

  การโปรแกรม MCS-51 (ต้องใช้บอร์ด Adapter )

  การอ่านข้อมูล MCS-51 (ต้องใช้บอร์ด Adapter )


  ในการโปรแกรม AT89C55WD ต้องการแรงดันไฟอย่างต่ำที่ 5.6V
  ในการโปรแกรมข้อมูลเข้าไปในตัว IC (ตามสเปคของ ATMEL จะการันตีที่ 6.5 V)
  ถ้าแรงดันที่จ่ายให้มีน้อยกว่า 5.6V จะไม่สามารถโปรแกรม CHIP บาง lot ได้
  ซึ่งสามารถแก้ใช้ได้โดยการเพิ่ม ไดโอดเข้าไปอีกตัว ที่ขาสอง ของไอซี 7805
  จะได้แรงดันที่จ่ายให้ไอซีที่จะโปรแกรมเป็น 0.6+0.6+5 = 6.2 V
  และแรงดันไฟที่จ่ายให้แก่ Chip ต่างๆ จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.6 V
  มื่อโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้ลงแรงดันไปที่ 5.6 V เหมือนเดิม โดยถอดไดโอดที่เพิ่มเข้าไปออก
  (ใน PCB รุ่น PB3B ได้เพิ่ม jumper ให้เลือกแรงดันใด้ตั้งแต่ 5V, 5.6V, 6.2V)


  สำหรับรุ่นก่อน PCB3B

  การดัดแปลงวงจรสำหรับการลบข้อมูลของ W27Exxx ,W27Cxxx, SST27SFxxx

  ขั้นตอนการ modify ให้บอร์ดสามารถลบ ข้อมูลของ EPROM ของบริษัท Winbond และ SST

  1. จะต้องทำการตัดลายวงจรที่เชื่อมระหว่าง ขา 26 ของ ให้ ZIF ซ็อคเก็ต กับไอซี 4015 ขา 12
   ที่อยู่ทางด้านขวาของ ZIF32
  2. ทำการเพิ่ม รีซีสเตอร์และไดโอดตามรูป เป็นการถาวรเลย
   จะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของวงจรในการโปรแกรม Chip อื่นแต่อย่างใด  3. เมื่อต้องการจะลบข้อมูลของ EPROM winbond/SST ให้ต่อใดโอดเข้าที่ ที่ขา 1 และ ขา 26 ของ ZIF32  4. ทำการเลือก Vpe เป็น 15 V สำหรับ Winbond ถ้าเป็น Vpe(Vpp) เป็น 12 V สำหรับ SST


  5. ต่อบอร์ดเข้ากับ คอมพิวเตอร์แล้วรันโปรแกรม EPROM.exe
   เลือกชิพที่ต้องการที่จะลบข้อมูล และเซ็ตดิพสวิทซ์ด้วย
  6. ทำการใส่ชิพเข้ากับ ZIF32 และทำการกดไอคอน ERASE
   โปรแกรมจะทำการลบและตัวตรวจข้อมูลว่าเป็น FF หรือไม่หลังจากลบแล้ว
   ถ้าไม่จะทำการลบอีกถึง 10 ครั้งถ้าไม่สำเร็จจะแจ้งข้อผิดพลาดให้ทราบ
  7. เมื่อลบข้อมูลออกหมดแล้ว ให้ถอดแหล่งจ่ายไฟที่ป้อนให้บอร์ดออกก่อน
   แล้วก็เอาไดโอดที่ต่ออยู่ระหว่างขา 1 กับขา 26 ของ ZIF32 ออก
   จากรูปในขั้นตอนที่3
  8. เลือก Vpp เป็น 12V จากรูปในขั้นตอนที่ 4 จากนั้นก็ต่อแหล่งจ่ายไฟให้กับ บอร์ดใหม่
   สำหรับ SST สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เพราะเป็น 12 โวลท์อยู่แล้ว
  9. ทำการเช็คข้อมูลในชิพอีกครั้งโดยกดไอคอน BLANK test
  10. ทำการโหลดข้อมูลที่จะทำการโปรแกรม
  11. ทำการโปรแกรม CHIP โดยกดไอคอน Program
  12. จบขั้นตอนในการลบข้อมูลเก่าแล้วเขียนข้อมูลใหม่เข้าไป
   ถ้าเป็นชิพใหม่หรือ blank อยู่แล้วก็ไม่ต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้
   ให้ใช้ขั้นตอนการเหมือนการโปรแกรมทั่วไป (EPROM)
  13. ในการลบข้อมูลครั้งต่อไปให้เริ่มที่ขั้นตอนที่ 3 ได้เลย